Woops! Alle projecten zijn verborgen!
Klik hierboven een categorie aan om ze terug te krijgen.

Hoi! Even voorstellen: mijn naam is Jan Bolhuis, ik ben 26 jaar oud en woon in Delft. In 2016 heb ik mijn MSc-opleiding Architecture aan de TU Delft afgerond. Tijdens mijn opleiding heb ik me zoveel mogelijk gericht op herbestemmings- en restauratie-opgaven, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Bovendien heb ik twee stages gedaan in het vakgebied: een half jaar bij architektenburo Veldman|Rietbroek|Smit in Leiden, gespecialiseerd in restauratie, en eerder bij TNO, als deel van het team Conservation Technology.

Op deze website vind je een overzicht van mijn projecten, werkzaamheden en interesses, zowel binnen Bouwkunde als daarbuiten. Klik een project aan voor meer informatie. Veel plezier!
Jan Bolhuis

Sinds mei 2016 werk ik als assistent-ontwerper bij architektenburo Veldman | Rietbroek | Smit, in Leiden. Het buro heeft veel ervaring met restauratie en renovatie, op elk schaalniveau en zowel conceptueel als in detail. Ik werk er aan uiteenlopende projecten. Ik doe ervaring op met het tekenen van details en het schrijven van bestekken, maar kan ook voortbouwen op mijn ervaring met de abstractere kant van het ontwerpen.

Assistent Ontwerper - architektenburo Veldman | Rietbroek | Smit - 32 uur per week - mei 2016-heden
architektenburo Veldman | Rietbroek | Smit

In 2016 ben ik afgestudeerd aan de TU Delft. Voor mijn afstudeerproject heb ik een ontwerp gemaakt om het leegstaande Prinsengrachtziekenhuis, in het historische centrum van Amsterdam, te transformeren tot een beschermd woon- en therapiecomplex voor forensisch psychiatrische patiënten.

In mijn ontwerp worden de kwaliteiten van het bestaande complex benut en versterkt om een vriendelijke omgeving te creëren, die bijdraagt aan het zorgproces. Hierbij springen voornamelijk de monumentale binnentuinen in het oog, waaromheen de gedeelde therapieruimtes en verschillende woongroepen zijn geordend. Deze binnentuinen fungeren zo als een beschermde 'openbare ruimte'. Ik heb veel aandacht besteed aan de manier waarop de gebruiker - patiënt, bewoner, medewerker of bezoeker - vanuit de binnentuinen de ruimtes binnenkomt en weer verlaat.

De architectuur van de bestaande gebouwen en mijn toevoegingen en doorbraken sluiten naadloos op elkaar aan. Waar de gebouwen vanuit de binnentuin vergelijkbaar ogen, ziet de oplettende gebruiker na verloop van tijd een scala aan subtiele verschillen in reliëf, materiaalgebruik en lichtwerking. In de nieuwe delen ervaar je dezelfde aandacht voor detail en ornament die ook de bestaande bouwdelen kenmerkt.

Afstudeerproject - februari 2015-januari 2016 - eindcijfer 9
Afstudeerproject: De Gracht

In het internationale onderzoeksproject EMERISDA werk ik mee aan een onderzoek hoe effectief diverse interventies tegen optrekkend vocht in monumentale gebouwen zijn, en wat eventuele nadelen zijn. Daarvoor doe ik onderzoek in archieven, en ga ik bij gebruikers en architecten na wat voor ingrepen er zoal toegepast zijn, en of deze het gewenste effect hebben gehad. Het uiteindelijke doel is een keuzehulp te ontwikkelen, waar architecten, aannemers en gebouweigenaren gebruik van kunnen maken.

EMERISDA - Heritage & Technology - TU Delft - 10 uur per week - april 2016-januari 2017
Onderzoek Heritage & Architecture

Na meer dan 150 jaar heeft het Prinsengrachtziekenhuis in Amsterdam haar deuren definitief gesloten. Niettemin hangt in het monumentale complex nog altijd de vredige, veilige sfeer die zo kenmerkend waren voor het negentiende-eeuwse ziekenhuis.

Inmiddels is de verbouwing van de gebouwen gestart. Gewapend met een camera bezoek ik regelmatig de bouwplaats om de transformatie van het complex te volgen, en de geheimen van het ziekenhuis, die lang verscholen hebben gezeten achter voorzetwanden en systeemplafonds, te vangen.

Fotoreportage - 2015-heden

Fotoreportage: transformatie De Gracht

Op de grens tussen de Berlijnse wijken Kreuzberg en Mitte staat de 89 meter hoge Postbanktoren. Deze toren en het 31.000 m² tellende kavel worden getransformeerd tot een dichtbebouwd woon- en werggebied met meer dan 70.000 m² aan verhuurbaar vloeroppervlak.

De intensivering van de locatie was een belangrijke drijfveer voor mij. Ik heb een systeem opgezet waarmee zowel het kavel als de toren modulair ingevuld worden. Door modules weg te laten of te benadrukken ontstaan publieke en private open ruimtes.

MSc2-project – februari-juni 2014 - eindcijfer 8
IntenCity: Postbank Berlin

Architektenburo Veldman|Rietbroek|Smit heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in restauratie-opgaven. Tijdens mijn stage van 6 maanden heb ik er meegewerkt aan uiteenlopende projecten, in diverse fasen van opname, ontwerp en uitvoering. Hieronder vallen niet alleen bestaande toestand- en ontwerptekeningen, maar bijvoorbeeld ook uitgebreide gebrekenopnames, hersteladviezen en onderhoudsbegrotingen voor diverse grote en kleine monumenten.

Vrijwillige stage - looptijd 6 maanden - 40 uur per week - Leiden - september 2014-februari 2015
Stage Veldman|Rietbroek|Smit

Het P.C. Hoofthuis, in de Amsterdamse grachtengordel, is een kantoorkolos van de hand van Theo Bosch uit 1971. Hierin is tot op heden de Letterenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam gevestigd, maar binnen enkele jaren zal deze functie verdwijnen. Mijn voorstel bestaat uit het herbestemmen van het gebouw voor twee functies: het nieuwe hoofdkantoor van NRC Media - dat op dat moment op zoek was naar een geschikte locatie in Amsterdam - en een congrescentrum voor TED.

De NRC-kantoren en vergaderruimtes zijn ondergebracht op de bovenste verdiepingen. Op de begane grond heb ik een groot auditorium gerealiseerd, dat, samen met de bestaande collegezalen en een nieuwe foyer, het TED-congrescentrum vormt. Hierbij heb ik speciale aandacht besteed aan de constructie van het gebouw, omdat enkele bestaande kolommen moesten wijken voor de nieuwe, fel rode zaal.

MSc1-project - looptijd 20 weken - najaar 2012
PC Hoofthuis Amsterdam

Bij TNO heb ik, binnen het team Conservation Technology, onderzoek gedaan naar verwering van kalksteen. Ik heb me vooral gericht op een manier om goed onderzoek te kunnen doen naar steenverstevigingsproducten. Binnen TNO is recent een methode ontwikkeld om betrouwbare, reproduceerbare analogen te maken voor dit onderzoek. Door deze methode toe te passen op verschillende typen kalksteen, en daar vervolgens proeven mee te doen, heb ik deze methode gevalideerd. Hiervoor heb ik verschillende proeven opgezet en uitgevoerd en zowel op macro- als microschaal metingen gedaan.

Ook ben ik een aantal keer met het team mee geweest naar inspecties en bezichtigingen van gebouwen, zoals de Eusebiuskerk in Arnhem en het voormalige VOC-pakhuis in Vlaardingen.

Vrijwillige stage - looptijd 23 weken - 32 uur per week - Delft - september 2013-februari 2014
Stage TNO: Conservation Technology

We hebben een analyse gemaakt van schadeprocessen die in historische gebouwen optreden, en aanbevelingen gedaan voor het behoud van deze gebouwen. De cases waren de SodaFabriek in Schiedam, die momenteel gerenoveerd wordt, en de Witte Kerk in Katwijk aan Zee. In beide gebouwen heb ik onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de plek, de staat van de bestaande constructies, en de oorzaken van de schade die we aantroffen.

De pakhuizen van de Sodefabriek leverden een interessant beeld op. Vanwege het productieproces van soda zijn er decennia lang zeer basische stoffen vrijgekomen, die de houten constructie sterk hebben aangetast. Veel balken bezaten nauwelijks nog enige sterkte.

Als vervolg op deze rapporten heb ik een stage gedaan bij TNO, in de afdeling Conservation Assessment. Hier deed ik onderzoek naar verwering van kalksteen, en naar onderzoeksmethoden voor steenverstevigingsproducten. Meer informatie over de stage vindt u ook op deze site.

MSc2-project - februari-juni 2013
Conservation Assessment

Naast mijn studie werk ik veel in de horeca. Sinds 2011 werk ik als partymanager, barman en kelner bij De Schaapskooi in Delft. De Schaapskooi richt zich specifiek op groepen en partijen, onder anderen voor diners, bruiloftsfeesten, lunches en recepties. Als partymanager ben ik het aanspreekpunt voor de gasten en hun ceremoniemeesters, heb ik contact met de keukenbrigade en stuur ik het bedienend personeel aan.
De Schaapskooi

Om de verkeersdruk op de hoofdwegen in Leiden te verlagen, heb ik een verbinding gemaakt tussen de A4 en de A44, die de stad aan twee zijden insluiten. Deze verbinding, de Rijnlandroute, ligt net buiten de bebouwde kom.

Ik heb me specifiek beziggehouden met de belangenverstrengeling, aangezien de belangen van de automobilist, de omwonenden en de gemeente Leiden sterk conflicteren. Op basis van deze afwegingen heb ik het tracé zo goed mogelijk ingepast in het landschap, en suggesties gedaan voor compensatie van de onvermijdelijke gedupeerden. Zo heb ik rekening gehouden met geluidsoverlast, een netwerk van fietsroutes in het landschap voorgesteld, en grondgebied gereserveerd om verdwijnende volkstuinen en sportvelden te plaatsen.

Minorproject - looptijd 5 weken – november 2010-januari 2011
Verbindingsweg A4-A44

In mijn studentenkamer heb ik een boekenplank boven het bureau gemaakt. Met gekleurd 'strijkijzersnoer' heb ik een drietal spaarlampen opgehangen, die mijn werkplek verlichten en de gehele wand een speciale uitstraling geven. De lichtschakelaars voor de lampen zijn bovenop de plank weggewerkt.

Oktober 2012 - eigen project
Boekenplank

In 2011 was ik voorzitter van de Almanakcommissie van mijn studentenvereniging. Met z´n zevenen hebben we de zomermaanden gewerkt aan dit jaarboek, waarbij we zowel verantwoordelijk waren voor de acquisitie als het daadwerkelijke ontwerpen en drukken.

Grafisch project – maart-oktober 2011
Almanak Sint Jansbrug

Hier komt de begeleidende tekst.
Cultuurdok Rotterdam

Hier komt de begeleidende tekst.
Maritiem Museum Rotterdam

Hier komt de begeleidende tekst.
Reizend Paviljoen

Hier komt de begeleidende tekst.
Aalmarkt Leiden

Hier komt de begeleidende tekst.
IJsseloogpaviljoen

Hier komt de begeleidende tekst.
Tramhalte Lammermarkt Leiden

Hoi! Even voorstellen: mijn naam is Jan Bolhuis, ik ben 25 jaar oud en woon in Delft. In 2016 heb ik mijn MSc-opleiding Architecture aan de TU Delft afgerond. Tijdens mijn opleiding heb ik me zoveel mogelijk gericht op herbestemmings- en restauratie-opgaven, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Bovendien heb ik twee stages gedaan in het vakgebied: een half jaar bij architektenburo Veldman|Rietbroek|Smit in Leiden, gespecialiseerd in restauratie, en eerder bij TNO, als deel van het team Conservation Technology.

Op deze website vind je een overzicht van mijn projecten, werkzaamheden en interesses, zowel binnen Bouwkunde als daarbuiten. Klik een project aan voor meer informatie. Veel plezier!


Hallo! Wat leuk dat u mijn site bezoekt!

Deze website kunt u zien als mijn openbare mini-portfolio. U kunt er een heleboel informatie vinden over mij en mijn projecten, interesses en werkzaamheden.

Aan de linkerkant vindt u een overzicht van relevante projecten die ik de afgelopen jaren gedaan heb. Voor een groot deel zijn dat bouwkundeprojecten, maar er zitten ook grafische ontwerpen en andere werkzaamheden tussen. Neem de tijd om eens rond te kijken!

Voor meer informatie over mijn CV, kunt u natuurlijk een kijkje nemen op LinkedIn. Als u nóg meer informatie wilt, zoals een toelichting of meer tekeningen en afbeeldingen, kunt u altijd een mailtje sturen. Ook voor al uw vragen!

Ik wens u veel plezier op mijn site!
© 2014-2015 - Jan Bolhuis - Alle inhoud is eigendom van www.jan-bolhuis.nl


In 2016 ben ik afgestudeerd aan de TU Delft. Voor mijn afstudeerproject heb ik een ontwerp gemaakt om het leegstaande Prinsengrachtziekenhuis, in het historische centrum van Amsterdam, te transformeren tot een beschermd woon- en therapiecomplex voor forensisch psychiatrische patiënten.

In mijn ontwerp worden de kwaliteiten van het bestaande complex benut en versterkt om een vriendelijke omgeving te creëren, die bijdraagt aan het zorgproces. Hierbij springen voornamelijk de monumentale binnentuinen in het oog, waaromheen de gedeelde therapieruimtes en verschillende woongroepen zijn geordend. Deze binnentuinen fungeren zo als een beschermde 'openbare ruimte'. Ik heb veel aandacht besteed aan de manier waarop de gebruiker - patiënt, bewoner, medewerker of bezoeker - vanuit de binnentuinen de ruimtes binnenkomt en weer verlaat.

De architectuur van de bestaande gebouwen en mijn toevoegingen en doorbraken sluiten naadloos op elkaar aan. Waar de gebouwen vanuit de binnentuin vergelijkbaar ogen, ziet de oplettende gebruiker na verloop van tijd een scala aan subtiele verschillen in reliëf, materiaalgebruik en lichtwerking. In de nieuwe delen ervaar je dezelfde aandacht voor detail en ornament die ook de bestaande bouwdelen kenmerkt.

Afstudeerproject - februari 2015-januari 2016 - eindcijfer 9


Bij TNO heb ik, binnen het team Conservation Technology, onderzoek gedaan naar verwering van kalksteen. Ik heb me vooral gericht op een manier om goed onderzoek te kunnen doen naar steenverstevigingsproducten. Binnen TNO is recent een methode ontwikkeld om betrouwbare, reproduceerbare analogen te maken voor dit onderzoek. Door deze methode toe te passen op verschillende typen kalksteen, en daar vervolgens proeven mee te doen, heb ik deze methode gevalideerd. Hiervoor heb ik verschillende proeven opgezet en uitgevoerd en zowel op macro- als microschaal metingen gedaan.

Ook ben ik een aantal keer met het team mee geweest naar inspecties en bezichtigingen van gebouwen, zoals de Eusebiuskerk in Arnhem en het voormalige VOC-pakhuis in Vlaardingen.

Vrijwillige stage - looptijd 23 weken - 32 uur per week - september 2013-februari 2014

Afbeeldingen van TNO


In het internationale onderzoeksproject EMERISDA werk ik mee aan een onderzoek hoe effectief diverse interventies tegen optrekkend vocht in monumentale gebouwen zijn, en wat eventuele nadelen zijn. Daarvoor doe ik onderzoek in archieven, en ga ik bij gebruikers en architecten na wat voor ingrepen er zoal toegepast zijn, en of deze het gewenste effect hebben gehad. Het uiteindelijke doel is een keuzehulp te ontwikkelen, waar architecten, aannemers en gebouweigenaren gebruik van kunnen maken.

EMERISDA - Heritage & Technology - TU Delft - 10 uur per week - april 2016-januari 2017


Sinds mei 2016 werk ik als assistent-ontwerper bij architektenburo Veldman | Rietbroek | Smit, in Leiden. Het buro heeft veel ervaring met restauratie en renovatie, op elk schaalniveau en zowel conceptueel als in detail. Ik werk er aan uiteenlopende projecten. Ik doe ervaring op met het tekenen van details en het schrijven van bestekken, maar kan ook voortbouwen op mijn ervaring met de abstractere kant van het ontwerpen.

Assistent Ontwerper - architektenburo Veldman | Rietbroek | Smit - 32 uur per week - mei 2016-heden

Projecten van architektenburo Veldman|Rietbroek|Smit.
Afbeelding: zicht op het Stadhuis van Leiden, 1954. Via Erfgoed Leiden en Omstreken, www.erfgoedleiden.nl.


Architektenburo Veldman|Rietbroek|Smit heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in restauratie-opgaven. Tijdens mijn stage van 6 maanden heb ik er meegewerkt aan uiteenlopende projecten, in diverse fasen van opname, ontwerp en uitvoering. Hieronder vallen niet alleen bestaande toestand- en ontwerptekeningen, maar bijvoorbeeld ook uitgebreide gebrekenopnames, hersteladviezen en onderhoudsbegrotingen voor diverse grote en kleine monumenten.

Vrijwillige stage - looptijd 6 maanden - 40 uur per week - Leiden - september 2014-februari 2015

Projecten en afbeeldingen van architektenburo Veldman|Rietbroek|Smit


Na meer dan 150 jaar heeft het Prinsengrachtziekenhuis in Amsterdam haar deuren definitief gesloten. Niettemin hangt in het monumentale complex nog altijd de vredige, veilige sfeer die zo kenmerkend waren voor het negentiende-eeuwse ziekenhuis.

Inmiddels is de verbouwing van de gebouwen gestart. Gewapend met een camera bezoek ik regelmatig de bouwplaats om de transformatie van het complex te volgen, en de geheimen van het ziekenhuis, die lang verscholen hebben gezeten achter voorzetwanden en systeemplafonds, te vangen.

Fotoreportage - 2015-heden

De foto's a.u.b. niet gebruiken zonder toestemming. Voor meer informatie, stuur me een bericht!


In mijn studentenkamer heb ik een boekenplank boven het bureau gemaakt. Met gekleurd 'strijkijzersnoer' heb ik een drietal spaarlampen opgehangen, die mijn werkplek verlichten en de gehele wand een speciale uitstraling geven. De lichtschakelaars voor de lampen zijn bovenop de plank weggewerkt.

Oktober 2012 - eigen project


Plaatje van het P.C. Hoofthuis

Het P.C. Hoofthuis, in de Amsterdamse grachtengordel, is een kantoorkolos van de hand van Theo Bosch uit 1971. Hierin is tot op heden de Letterenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam gevestigd, maar binnen enkele jaren zal deze functie verdwijnen. Mijn voorstel bestaat uit het herbestemmen van het gebouw voor twee functies: het nieuwe hoofdkantoor van NRC Media - dat op dat moment op zoek was naar een geschikte locatie in Amsterdam - en een congrescentrum voor TED.

De NRC-kantoren en vergaderruimtes zijn ondergebracht op de bovenste verdiepingen. Op de begane grond heb ik een groot auditorium gerealiseerd, dat, samen met de bestaande collegezalen en een nieuwe foyer, het TED-congrescentrum vormt. Hierbij heb ik speciale aandacht besteed aan de constructie van het gebouw, omdat enkele bestaande kolommen moesten wijken voor de nieuwe, fel rode zaal.

MSc1-project - looptijd 20 weken - najaar 2012 - eindcijfer 8


Op de grens tussen de Berlijnse wijken Kreuzberg en Mitte staat de 89 meter hoge Postbanktoren. Deze toren en het 31.000 m² tellende kavel worden getransformeerd tot een dichtbebouwd woon- en werggebied met meer dan 70.000 m² aan verhuurbaar vloeroppervlak.

De intensivering van de locatie was een belangrijke drijfveer voor mij. Ik heb een systeem opgezet waarmee zowel het kavel als de toren modulair ingevuld worden. Door modules weg te laten of te benadrukken ontstaan publieke en private open ruimtes.

MSc2-project – looptijd 18 weken – februari-juni 2014 - eindcijfer 8


Om de verkeersdruk op de hoofdwegen in Leiden te verlagen, heb ik een verbinding gemaakt tussen de A4 en de A44, die de stad aan twee zijden insluiten. Deze verbinding, de Rijnlandroute, ligt net buiten de bebouwde kom.

Ik heb me specifiek beziggehouden met de belangenverstrengeling, aangezien de belangen van de automobilist, de omwonenden en de gemeente Leiden sterk conflicteren. Op basis van deze afwegingen heb ik het tracé zo goed mogelijk ingepast in het landschap, en suggesties gedaan voor compensatie van de onvermijdelijke gedupeerden. Zo heb ik rekening gehouden met geluidsoverlast, een netwerk van fietsroutes in het landschap voorgesteld, en grondgebied gereserveerd om verdwijnende volkstuinen en sportvelden te plaatsen.

Minorproject - looptijd 5 weken – november 2010-januari 2011 - eindcijfer 8


Ik heb een ontwerp gemaakt om een in onbruik geraakte fabrieksloods in het Rotterdamse Vierhavengebied te transformeren tot een bruisend cultureel centrum. Dit centrum zou plaats bieden aan een kleine theaterzaal met foyer, expositieruimtes en verhuurbare kantoorunits. De theaterzaal en de grote expositieruimte bevinden zich voor het grootste deel in een nieuw aangebouwd deel. Alle ingrepen in de bestaande loods zijn reversibel en van tijdelijke aard.

De opgave is een vervolg op een eerdere groepsopdracht om het gehele Merwe-Vierhavengebied te herontwikkelen. Het gebied zal in de toekomst getransformeerd worden tot een woon-, werk en winkelgebied, en het Cultuurdok moet daarin functioneren als een aanjager voor stedelijke ontwikkeling. Het nabije HAKA-gebouw werd gezien als voorbeeld.

BSc6 Architectuurproject – looptijd 7 weken – september-oktober 2011 - eindcijfer 7


Als reactie op de vraag hoe het Maritiem Museum in Rotterdam verbeterd kan worden, heb ik een ontwerp gemaakt waarmee op een gereguleerde manier daglicht in de grote expositieruimtes kan dringen. Dit vergde het nodige rekenwerk, omdat veel van de kunstwerken in het museum gevoelig zijn voor licht en kunnen verkleuren als dat te fel wordt.

Ik heb smalle, langwerpige schachten gemaakt, die aan de binnenzijde bekleed zijn met een spiegelende film. Via spiegels op het dak wordt daglicht uit het noorden, dus geen direct zonlicht, door de schachten naar de onderliggende verdiepingen gekaatst. Hier treedt het licht via het plafond de ruimte binnen. Zo kan het gebruik van kunstlicht geminimaliseerd worden. Zowel op zonnige als bewolkte dagen valt de lichtsterkte binnen de voor musea geldende normen. De uitsparingen in de plafonds bieden bovendien ruimte om kunstmatige verlichting in te bouwen, zodat de lichtverdeling met kunstlicht gelijk is aan die met daglicht.

MSc1 Technologieproject – looptijd 20 weken – september 2012-januari 2013 - eindcijfer 7


Kortlopend technologieproject aan het einde van de Bachelor. Met zijn tweeën hebben we een ontwerp gemaakt voor een tentoonstellingspaviljoen, dat elk half jaar afgebroken kan worden, met containers vervoerd, en in een andere stad weer opgebouwd.

BSc Technologieproject - looptijd 5 weken - december 2011-januari 2012 - eindcijfer 8


Ontwerp voor een atelierwoning om een gat in de historische gevelrij aan de Aalmarkt te vullen.

Minorproject - looptijd 5 weken – oktober-november 2010 - eindcijfer 7


Ontwerp voor een tentoonstellingspaviljoen op het IJsseloog, een slibdepot in het Ketelmeer.

Eerstejaarsproject - looptijd 8 weken - februari-maart 2010 - eindcijfer 8,5


Ontwerp in groepsverband voor een tramhalte van de RijnGouweLijn aan de Lammermarkt in Leiden. Hierbij hebben we eerst het tracé van de tramlijn door de historische binnenstad bepaald, en vervolgens één van de haltes in detail uitgewerkt.

Minorproject (groepsopdracht) - looptijd 5 weken – september 2010 - eindcijfer 7


In 2011 was ik voorzitter van de Almanakcommissie van mijn studentenvereniging. Met z´n zevenen hebben we de zomermaanden gewerkt aan dit jaarboek, waarbij we zowel verantwoordelijk waren voor de acquisitie als het daadwerkelijke ontwerpen en drukken.

Grafisch project – maart-oktober 2011


Hierboven enkele voorbeelden van posters die ik gemaakt heb in mijn vrije tijd.


Naast mijn studie werk ik veel in de horeca. Sinds 2011 werk ik als partymanager, barman en kelner bij De Schaapskooi in Delft. De Schaapskooi richt zich specifiek op groepen en partijen, onder anderen voor diners, bruiloftsfeesten, lunches en recepties. Als partymanager ben ik het aanspreekpunt voor de gasten en hun ceremoniemeesters, heb ik contact met de keukenbrigade en stuur ik het bedienend personeel aan.


In duoverband hebben we een analyse gemaakt van schadeprocessen die in historische gebouwen optreden, en aanbevelingen gedaan voor het behoud van deze gebouwen. De cases waren de SodaFabriek in Schiedam, die momenteel gerenoveerd wordt, en de Witte Kerk in Katwijk aan Zee. In beide gebouwen heb ik onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de plek, de staat van de bestaande constructies, en de oorzaken van de schade die we aantroffen.

De pakhuizen van de Sodefabriek leverden een interessant beeld op. Vanwege het productieproces van soda zijn er decennia lang zeer basische stoffen vrijgekomen, die de houten constructie sterk hebben aangetast. Veel balken bezaten nauwelijks nog enige sterkte.

Als vervolg op deze rapporten heb ik een stage gedaan bij TNO, in de afdeling Conservation Assessment. Hier deed ik onderzoek naar verwering van kalksteen, en naar onderzoeksmethoden voor steenverstevigingsproducten. Meer informatie over de stage vindt u ook op deze site.

Februari-juni 2013 - eindcijfer 7,5